Symbolpedagogutbildning

 

”Kärlekens väg till hela människan”

Symbolpedagogik

Symbolon är grekiska och betyder sätta samman, göra helt. Den helande kraften finns i människan, ett kroppens eget ekosystem med självläkande resurser. Symbolspråket är vårt omedvetna språk som genom kreativa metoder kan hjälpa oss att lära känna oss själva och vår innersta längtan. Symbolpedagogiken hjälper människan att möta sina egna inre bilder och därmed finna ledning och sammanhang. Genom symbolerna kan vi hitta redskap för att leva livet mera helt och i samklang med oss själva, att vara den jag är och bli den jag är ämnad till att vara. Drömmen är en naturlig vägvisare och tillsammans med färg och form, visualisering och bild, musik, dans, rit och berättelse utgör de uttrycksfulla arbetsredskap att utforska symbolvärlden med.

Utbilda dig till diplomerad Symbolpedagog

Symbolpedagogen använder symboliska uttryckssätt för att hjälpa människor att växa och utvecklas. För många handlar det om en längtan att återerövra de kreativa språken och att få hjälp med att leva helt med hela sig. Symbolpedagogen jobbar med människors egen utvecklingsprocess och kan verka för alla åldrar och i en mångfald av verksamheter. Det kan tex vara i skolan, vården eller i församlingsarbete samt i olika företag för handledning i organisations- och kompetensutvecklingsarbete.

Under utbildningen får du ta del av olika teorier och genom övning och reflektion tillämpa metoderna för egen personlig del. Det ges gott om utrymme till personlig upplevelse och reflektion för att skapa egen erfarenhet så att du kan bli förtrogen med symbolvärlden och den process du själv ska arbeta med andra i. Under hela kurstiden är ett övergripande inslag det utvecklande samtalet; Vi tror att varje människa själv vet bäst i fråga om sitt liv och vad hon behöver för att utvecklas. Vad vi behöver är ett bra bemötande, en som lyssnar aktivt, kan stödja processen utan att styra, en medmänniska som är medveten om sin egen process, är närvarande och fullständigt äkta är grunden för mentorskap. Vi lär oss genom individuellt och kollektivt symbolarbete, att processa och pedagogiskt handleda detta helhetsarbete med.

Till vem?

Kursen riktar sig till

…dig som är intresserad av och arbetar med människors utveckling i pedagogiska verksamheter och till dig som vill lära känna dina inre resurser och möjligheter. Kursen har relevans för dig som jobbar med människor i olika verksamheter såsom vård, skola, förskola, fritidssektor samt församling och inom personal och kompetensutveckling m.m. Symbolon Via Unna är tre ord från tre olika språk; grekiska, latin och fornnordiska. Symbolon betyder hela, Via betyder väg och Unna älska. Kärlekens väg till hela människan. Vi vill att människor med olika erfarenheter och bakgrundskunskaper med olika ”språk” får mötas och berika varandra i kursen.

Upplägg, start, kostnader och anmälan

Planerad start för nästa kurs är november 2021 i Jämshög. Är du intresserad, hör gärna av dig! Vi startar så snart vi har full kurs.

Kostnad för hela kursen på 7 steg, för privatperson 31 500 kr, företag 36 000 kr (exkl. moms). Kurskostnaden betalas i förskott och kan faktureras och fördelas per termin (fyra terminer). Ev. boende ordnar deltagaren själv.

Bindande anmälan vid bekräftelse av kursstart, då faktureras  2000 kr som förskott på kursavgiften.

Preliminär tidsplanering:

Steg 1.   november -21

Steg 2.   februari -22

Steg 3.   maj -22

Steg 4.   september -22

Steg 5.   november -22

Steg 6.   mars -23

Steg 7.   maj -23

Information om utbildningen som pdf-fil. – Symbolon Via Unna 2021

Intresseanmälan och frågor,  kontakta: helen.kemi@symbolonviaunna.se
telefon 0705-88 65 88

Maila gärna intresseanmälan till ovanstående mailadress med ett enkelt personligt brev där du skriver vem du är, dina uppgifter samt kort varför du vill gå kursen.

Formell anmälan inför kursstart görs efter kontakt till: Sensus  (Länk kommer hösten -21)

Kursens upplägg

Kursöversikt

Kursen omfattar sju steg (7×4 dagar invid vid helg) under en tvåårsperiod med mellanliggande litteraturstudier, fördjupningsarbete samt eget bild- och drömgruppsarbete. Litteraturlista Symbol -18-20.

Steg 1 – Drömmarnas mening och möjligheter

Introduktion genom meditation och kreativt bildskapande och drömmen som kungsvägen till symbolvärlden och vårt omedvetna. Ingången i utbildningen är därför att lära om drömmarnas läkande arbete och möjligheter att visa vägen i symbolarbetet.

Steg 2 – Berättelser som helar och förenar

Berättelser och sagor är en källa till kunskap och har ett inneboende symboliskt djup som ger möjlighet till utveckling och helande. Vi upptäcker Homo Narrans, den berättande människan, berättar och lär oss om berättelsernas fördjupande budskap och förändrande kraft.

Steg 3 – Bild, musik och rörelse

Symbolspråket är vårt omedvetna språk som hjälper oss att, likt drömmarna och berättelserna skapa och bearbeta vårt liv och vår existens. Den musiska människan med musik och rörelse är centrum för vårt lärande.

Steg 4 – Visualisering och inre bildskapande

Inre föreställningar och bilder är något som vi alla har erfarenhet av, resurser betrakta sig själv, skapa livsval och förändringar. Vi lär oss om visualiseringens möjligheter, förhållningssätt och prövar.

Steg 5 – Fördjupning i bild

Det egna skapandet – med färger, lera, dans, rörelse och meditation är det omedvetnas uttryck och språk. Vi tar oss steg för steg allt längre in i den skapande processen genom att följa bilden/verket som har skapats och lära oss mer om att processa bild.

Steg 6 – Delgivning av fördjupningsarbeten

Var och en väljer ett område, relevant för symbolarbete och för mig själv att fördjupa sig i. Vi delger varandra våra erfarenheter och får pröva.

Steg 7 – Myt och ritual samt initiering till Symbolpedagog

Myterna är meningsskapande och lägger fokus på de stora livsfrågorna. Vi lär om myt och ritual, dess betydelse i för människan och samhället idag, skapar egen rit inför initieringen till Symbolpedagog.

Referenser

”Jag vill rekommendera denna fantastiska utbildning.

De gör ett gudomligt arbete.”

Åke Högberg leg psykolog, grundare av Symbolpedagogutbildningen, Symbolon AB

 

Tidigare kursdeltagares uttryck:

Systerskap, skratt, symboler, sagor, själ, saknad, styrka, självkännedom

Ytterligheter, ynnest

Meditation, mat, mysigt, må bra

Bilder, berättelser, barn, början

Omfamningar, olikheter

Lycka, liv, läsning, lera, livsbejakelse

Pedagog, papper, Petrusgården, prat, process

Egenheter, evighet

Dikter, drömmar, dans, djup

Arbete, ansikten, annorlunda

Glädje, godhet, gåva

Omöjligt-möjligt, omvärdera

Gemenskap, guide

Underbart, ungdomar, upplevelser, underhållning, undermedvetna, utveckling

Träd, tillit

Böcker, bildgrupp, berätta

Ingenting, inlevelse, inspirerande

Läsa mer, lek, livskraft, landa

Drömgrupp, drama, dela, duger

Nära och kära, natur, njutning

Improvisera, inre resa

Nyheter, närhet, nyfikenhet

Glans, gråt, ge

 

Jord, jobb, jag

Äventyr, äntligen

Myter, målning, musik, mod

Ståltråd, storhet, sagostenar, svamp, symbios, symboler

Högt  och lågt, heligt, helhet, healing, hel

Ömhet, öga, öde

Generositet, gåva

 

Kärlek, kropp, kramar, kraft

Inlevelse, intuition

Choklad, chans

Konstnärlighet, katedral, kortlek, kunskap

Ingång, inspiration

Kontakta oss

Helen Kémi
Symbolpedagog, Folkhögskollärare och Församlingspedagog

helen.kemi@symbolonviaunna.se

Kursen anordnas i samverkan med: