Referenser

”Jag vill rekommendera denna fantastiska utbildning.

De gör ett gudomligt arbete.”

Åke Högberg leg psykolog, grundare av Symbolpedagogutbildningen, Symbolon AB

 

Tidigare kursdeltagares uttryck:

Systerskap, skratt, symboler, sagor, själ, saknad, styrka, självkännedom

Ytterligheter, ynnest

Meditation, mat, mysigt, må bra

Bilder, berättelser, barn, början

Omfamningar, olikheter

Lycka, liv, läsning, lera, livsbejakelse

Pedagog, papper, Petrusgården, prat, process

Egenheter, evighet

Dikter, drömmar, dans, djup

Arbete, ansikten, annorlunda

Glädje, godhet, gåva

Omöjligt-möjligt, omvärdera

Gemenskap, guide

Underbart, ungdomar, upplevelser, underhållning, undermedvetna, utveckling

Träd, tillit

Böcker, bildgrupp, berätta

Ingenting, inlevelse, inspirerande

Läsa mer, lek, livskraft, landa

Drömgrupp, drama, dela, duger

Nära och kära, natur, njutning

Improvisera, inre resa

Nyheter, närhet, nyfikenhet

Glans, gråt, ge

 

Jord, jobb, jag

Äventyr, äntligen

Myter, målning, musik, mod

Ståltråd, storhet, sagostenar, svamp, symbios, symboler

Högt  och lågt, heligt, helhet, healing, hel

Ömhet, öga, öde

Generositet, gåva

 

Kärlek, kropp, kramar, kraft

Inlevelse, intuition

Choklad, chans

Konstnärlighet, katedral, kortlek, kunskap

Ingång, inspiration