Titta in

Inspiration och bilder från helgkurs, fortbildning och prova på:

I SkapAndets LivsMod

Den 13-15 mars 2020 var det fortbildnings- och prova på-dagar i Jämshög, i ett gott möte mellan både erfarna symbolpedagoger och nyfikna på symbolpedagogiken.

I vårt inre finns skapandets djupdimensioner med de inneboende resurser som är människans del i naturens och skapelsens eko. Vi har del av samma växtkraft som ger möjlighet till återupprättelse för det skapade. När vi ropar till djupen får vi svar och kropp och själ samverkar kreativt för att hela och upprätta. Vi vet genom urgammal kunskap men också genom forskning idag att samspelet i den mänskliga kroppen och också samhällskroppen kan samverka för en god tillväxt om vi får rätt förutsättningar, jordmån, näring och ljus. Det vill säga; det finns en helande kraft i tillvaron som skapar och återskapar för livets skull.

Anordnades tillsammans med:

Dessa dagar lärde vi med symbolernas hjälp, att leva I skapandets livsmod. Tack alla!

Bilder och röster från manskursen


Mannen, bilden och förebilden
– utvecklas med symboler

Genom BroderSkapAnde utforskade vi mannen, bilden och förebilden i oss själva och i samhället idag. Åke Högberg, grundare av Sympolpedagogiken medverkade.

Skulle du, som barn, bli inspirerad av den man som du är/skulle vilja vara idag?

I sensommardräkt klädde sig skogen och vattnet i djupgrön färg och i djupaste blått, då nio män samlades för att jobba med sig själva utifrån tema Mannen, bilden, förebilden med hjälp av symboler. En av de som anländer är Åke Högberg som en gång, för snart trettio år sedan, grundade symbolpedagogiken och symbolterapin. Åke ledde övningar tillsammans med oss under dagarna av närhet till naturen och oss själva genom kreativa uttryckssätt såsom bild, saga, dans och delande i skapande samtal. Livet kommer nära!

Anordnades tillsammans med:

Se bilder och läs om upplevelserna från dagarna

Detta kändes för mig som en början till nånting nytt.

Har ägnat helgen åt något jag inte hade några som helst förväntningar inför. Med facit i hand rekommenderar jag alla män att prova #mansgrupp #symbolpedagogik.

Nu förstår jag mer om vad Symbolpedagogiken innebär och vad den kan betyda för mig i min utveckling.

Jag skulle gärna se att vi fick möjlighet att träffas igen och fortsätta processen.

Vi var i åldern från 34-78 år, det var häftigt och roligt och gav en extra dimension att vara olika åldrar och mötas och dela.

Det ger så mycket energi att jag skulle vilja göra en hel lång mansutbildning 🙂

Tack för en jättefint organiserad kurs i underbar miljö.Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är livets-återvändande-2-1024x576.jpg

Livets återvändande och den inneboende kraften

Våren förebådar livet. Under vinterns kalla och till synes döda tid visar det sig finnas liv och liv i överflöd när livskraften tar plats och växtligheten börjar spira. Livskraften verkar i hela skapelsen, också i människan. Genom kreativt arbete med symboler växer vi med livet. Och i mötet med mig själv och andra utvecklas jag i relation till helheten.

Solen spricker upp från molnen i samband med att förväntansfulla deltagare sluter upp till kurshelgen och stugorna vid sjön Halen. Nyfikenheten och förväntan känns i mötet med varandra då vi är både nya och gamla som möts för att göra gemensam sak. Vi möter varandra, skapelsen och naturen och den helhetens djupskikt som finns där i oss själva och mellan oss i mötet med symbolerna. Det väcker förundran och glädje.

Den 3-5 maj var vi 15 stycken kvinnor och män som delade denna erfarenhet som gjorde starkt intryck på oss. Välkommen du också, att anmäla dig till kurser och mötesplatser för att utvecklas med symboler.

Hör gärna av dig om intresse för det som händer framöver.

Bilder och röster från dagarna

Det är svårt att beskriva men jag längtar så efter mer arbete med symboler.

Jag kände mig för första gången på länge stolt över mig själv när jag processade min bild ihop med en blivande symbolpedagog. Jag kände tillåtelse att träda fram, komma till tals och visa det som är jag utan datt det fanns dömande i det. Kände att gruppen var stöttande. Mycket fin och ovanlig känsla för mig.

Symbolspråket och bildskapandet som språk/verktyg i en tillåtande, accepterande och varma människor var en mycket finupplevelse för mig. Jag kände att jag vågade dela med mig av mig själv och mina känslor. Det ingav hopp för mig att kunna tänka mig att jag i framtiden kanske kan få fortsätta att vara verksam i liknande sammanhang.

Allt på kurshelgen var mycket välordnat och trevligt. Miljön med böckerna och korten i rummet var inspirerande. Jag kände att jag kan kombinera målande med symbolkort.

Det sattes igång processer i mig som känns som jag måste fortsätta jobba med i symbolpedagogik.

Stort tack för att du ordnade med denna kursen och delade med dig av dina kunskaper. Hoppas att det blir ytterligare kurshelger framöver.

Det känns mer och mer som att jag måste gå den långa utbildningen…hoppas att universum öppnar upp för det.