Till vem?

Kursen riktar sig till

…dig som är intresserad av och arbetar med människors utveckling i pedagogiska verksamheter och till dig som vill lära känna dina inre resurser och möjligheter. Kursen har relevans för dig som jobbar med människor i olika verksamheter såsom vård, skola, förskola, fritidssektor samt församling och inom personal och kompetensutveckling m.m. Symbolon Via Unna är tre ord från tre olika språk; grekiska, latin och fornnordiska. Symbolon betyder hela, Via betyder väg och Unna älska. Kärlekens väg till hela människan. Vi vill att människor med olika erfarenheter och bakgrundskunskaper med olika ”språk” får mötas och berika varandra i kursen.

Upplägg, start, kostnader och anmälan

Planerad start för nästa kurs är november 2021 i Jämshög. Är du intresserad, hör gärna av dig! (Preliminärt blir det provapå-dagar under våren 2021.)

Kostnad för privatperson 31 500 kr, företag 36 000 kr (ex. moms). Kurskostnaden betalas i förskott och kan faktureras och fördelas per termin (fyra terminer). Kostnader för kost och logi tillkommer. Bindande anmälan vid bekräftelse av kursstart, då faktureras  2000 kr som förskott på kursavgiften.

Preliminär tidsplanering:

Steg 1.   november -21

Steg 2.   februari -22

Steg 3.   maj -22

Steg 4.   september -22

Steg 5.   november -22

Steg 6.   mars -23

Steg 7.   maj -23

Information om utbildningen som pdf-fil. – Symbolon Via Unna 2021

Intresseanmälan och frågor,  kontakta: helen.kemi@symbolonviaunna.se
telefon 0705-88 65 88

Maila gärna intresseanmälan till ovanstående mailadress med ett enkelt personligt brev där du skriver vem du är, dina uppgifter samt kort varför du vill gå kursen.

Anmälan inför kursstart görs till: Sensus  (Länk kommer våren 2021)