Till vem?

Kursen riktar sig till

…dig som är intresserad av och arbetar med människors utveckling i pedagogiska verksamheter och till dig som vill lära känna dina inre resurser och möjligheter. Kursen har relevans för dig som jobbar med människor i olika verksamheter såsom vård, skola, förskola, fritidssektor samt församling och inom personal och kompetensutveckling m.m. Symbolon Via Unna är tre ord från tre olika språk; grekiska, latin och fornnordiska. Symbolon betyder hela, Via betyder väg och Unna älska. Kärlekens väg till hela människan. Vi vill att människor med olika erfarenheter och bakgrundskunskaper med olika ”språk” får mötas och berika varandra i kursen.

Upplägg, start, kostnader och anmälan för kursen 2024-2026

Planerad start för nästa kursomgång är november 2024. Är du intresserad, hör gärna av dig! Flera anmälda står i dörren och väntar på att få börja! 

Omfattning sju steg (7×4 dagar) på plats med melllanliggande litteraturstudier, fördjupningsarbete samt eget bild- och drömgruppsarbete.

Kostnad för hela kursen på 7 steg med betalning över fyra terminer, för företag/organisation 38 500 kr.

Passa på, just nu: POST -corona pris !
För dig som betalar själv/privatperson är kostnaden halva priset, alltså 19 250kr (för hela kursen). Speciellt för denna tid och denna omgång, för att möjliggöra för dig!

Kurskostnaden faktureras per steg och fördelar sig därför på flera verksamhetsår.
5 500kr/steg för företag/organisationer   
2 750kr/steg för privatperson.  

Kost och logi ordnar deltagaren själv. Frukostfika och förfriskningar ingår. 

Litteratur bekostas av deltagaren (böckerna kan lånas på bibliotek och ofta även köpas på tex Bokbörsen begagnade). Litteraturlista Symbol 2024-26.

Anmälan senast 15 september 2024 (anmälan är bindande för hela kursen).
Sensus är anordnare och anmälan till kursen gör du här: när nya anmälningssidan är upplagd.

Maila eller ring gärna angående frågor och intresse. När du anmält dig skriver du i mail ett enkelt personligt brev där du med dina uppgifter samt kort varför du vill gå kursen.
Kontakt: helen.kemi@symbolonviaunna.se 
tel. 0705-886588

Uppdaterad tidsplan:

Steg 1.   8-11 november -24

Steg 2.   februari -25

Steg 3.    maj -25

Steg 4.    september -25

Steg 5.    november -25

Steg 6.    feb -26

Steg 7.     maj -26


Kursen anordnas tillsammans med: