Kursens upplägg

Kursöversikt

Kursen omfattar sju steg (7×4 dagar invid vid helg) under en tvåårsperiod med mellanliggande litteraturstudier, fördjupningsarbete samt eget bild- och drömgruppsarbete. Litteraturlista Symbol 2022-24.

Steg 1 – Drömmarnas mening och möjligheter

Introduktion genom meditation och kreativt bildskapande och drömmen som kungsvägen till symbolvärlden och vårt omedvetna. Ingången i utbildningen är därför att lära om drömmarnas läkande arbete och möjligheter att visa vägen i symbolarbetet.

Steg 2 – Berättelser som helar och förenar

Berättelser och sagor är en källa till kunskap och har ett inneboende symboliskt djup som ger möjlighet till utveckling och helande. Vi upptäcker Homo Narrans, den berättande människan, berättar och lär oss om berättelsernas fördjupande budskap och förändrande kraft.

Steg 3 – Bild, musik och rörelse

Symbolspråket är vårt omedvetna språk som hjälper oss att, likt drömmarna och berättelserna skapa och bearbeta vårt liv och vår existens. Den musiska människan med musik och rörelse är centrum för vårt lärande.

Steg 4 – Visualisering och inre bildskapande

Inre föreställningar och bilder är något som vi alla har erfarenhet av, resurser betrakta sig själv, skapa livsval och förändringar. Vi lär oss om visualiseringens möjligheter, förhållningssätt och prövar.

Steg 5 – Fördjupning i bild

Det egna skapandet – med färger, lera, dans, rörelse och meditation är det omedvetnas uttryck och språk. Vi tar oss steg för steg allt längre in i den skapande processen genom att följa bilden/verket som har skapats och lära oss mer om att processa bild.

Steg 6 – Naturens som kraftkälla 

Naturens under och vår förundran och tillhörighet är en del av utbildningens helhetsperspektiv. Vi är del av skapelsen och naturen och våra inre källor flödar av liv att lära känna. Vi delar också våra fördjupningsarbeten med varandra.

Steg 7 – Myt och ritual samt initiering till Symbolpedagog

Myterna är meningsskapande och lägger fokus på de stora livsfrågorna. Vi lär om myt och ritual, dess betydelse för människan och samhället idag, skapar egen rit inför initieringen till Symbolpedagog.